Oświadczenie o zachowaniu poufności w firmie Dbii Networks.

Dbii Networks. ("Dbii") pragnie chronić Twoją prywatność podczas korzystania z naszej strony internetowej i innych serwisów, które czasami dostarczamy. Zachęcamy do przeczytania tego oświadczenia o zachowaniu poufności, aby dowiedzieć się o naszych praktykach w zakresie informacji o użytkowniku i potwierdzić pewne kwestie związane z korzystaniem z naszej strony internetowej i usług. To oświadczenie może się zmieniać od czasu do czasu więc prosimy o jego okresowe sprawdzanie.
Jeśli nie przyjmujesz wszystkich przepisów niniejszej polityki prywatności, proszę nie korzystaj z naszego serwisu.


Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji

Nasz formularz rejestracyjny wymaga podania przez użytkownika informacji kontaktowych (takich jak nazwisko i adres e-mail) oraz danych demograficznych (takich jak kod pocztowy, wiek lub zawód i inne informacje ogólne) ("Osobiste informacje kontaktowe"). Wykorzystujemy informacje osobiste z formularza rejestracyjnego, aby wysyłać użytkownikowi informacje na temat naszej firmy. Osobiste informacje kontaktowe są również wykorzystywane do kontaktowania się w razie potrzeby. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania mailingu. Dane o profilu są również zbierane, w zależności od wyboru użytkownika.
Nasza strona zapisuje Twój adres IP automatycznie ilekroć łaczysz sięz naszym serwerem. Robimy to w celach administracyjnych, takich jak identyfikacja użytkowników i pomoc w diagnozowaniu problemów z naszym serwerem lub do administrowania naszą stroną. Nie zapisujemy żadnych informacji kiedy nie korzystasz z naszych stron.
Nie zamierzamy udostępniać zbieranych informacji osobistych z żadnym z naszych partnerów z wyjątkiem sytuacji kiedy wyrazisz na to zgodę. Tylko wybrana grupa pracowników ma dostęp do naszej bazy danych o użytkownikach. Aczkolwiek jesteśmy zoobowiązani do udostępniania tych informacji upoważnionym organom w zakresie obowiązujących przepisów, takich jak nakazu rewizji, nakazu sądowego lub w celu ochrony naszych praw i własności lub innych ważnych osób w szczególnych sytuacjach kryzysowych, kiedy uważamy, ze zagrożone jest bezpieczeństwo.


Bezpieczeństwo

Dbii podejmuje kroki w celu ochrony przed stratą, nadużyciami i zmianami wszelkich informacji pod naszą kontrolą. Używamy standardowych procedur w celu ochrony poufności Twoich danych osobistych. Aby chronić Twoje dane w naszej wewnętrznej sieci i systemach, używamy takich technologii jak firewalle, uwierzytelnianie, proxy, monitoring i śledzenie na bieżąco ruchu w sieci i obciążenia żeby przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom w naszej sieci. Chcemy abyś był świadomy tego, że kiedy wysyłasz do nas informacje za pośrednictwem Internetu, moża ona przechodzić przez systemy znajdujące się poza naszą kontrolą. Serwery pośredniczące mogą bezprawnie przechwytywać informacje, które wysyłasz i próbować niezgodnego z prawem dostępu do naszych baz danych.


Wyłączenie gwarancji

Dbii ogranicza gwarancję, nieodnoszącą się bezpośrednio do niczego w tym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek domniemane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub pośrednie albo wtórne szkody.


Prawa autorskie

Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie lub przekazywana w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, fotokopii, nagrań lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Dbii. Żadna odpowiedzialność patentowa nie jest ponoszona w odniesieniu do korzystania z informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Choć wszelkie środki ostrożności zostały podjęte w trakcie przygotowywania tej publikacji, Dbii nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki. Niniejsza publikacja i funkcje opisane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Kontakt z właścicielem strony

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego oświadczenia, praktyk stosowanych na tej stronie, albo jakieś uwagi lub sugestie do tej witryny, możesz wysłać email do Działu wsparcia.